Tuesday, November 4, 2014

HOW TO: Device Art Generator

Хийсэн аппликэшныхаа сурталчилгаанд ашиглагдах зургийг дараах багажаар бэлдэж болох юм байна. Аппликэшны дэлгэцийн агшинаа оруулаад, бодит төхөөрөмж дээр хэрхэн харагдаж байгаа байдлаар зурагаа үүсгээд авна.